Slovensky - Magyar

A munkafolyamatok állása a Poľana és a Börzsöny természeti értekeinek megőrzése érdekében.


Az Ipoly határfolyó Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. Nemcsak határt alkot a két állam között, de összekötött két partnert, az IPOLY ERDŐ Zrt. és a LESY Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica, OZ Kriváň, melyek az állami erdőkben gazdálkodnak Magyarországon és Szlovákiában, hogy létrehozzanak egy közös határmenti projektet „Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén.“. A hatérmenti eggyüttműködési projekt keretében olyan tevékenységek voltak megvalósítva, melyek javítják a vad életkörülményeit a Poľana Tájvédelmi Körzet területén Szlovákiában valamint a Börzsöny területén Magyarországon.

A Poľana Tájvédelmi Körzet területén volt kiépítve 8 húsos takarmány tároló, 16 db magtakarmányos etzetőberendezés, 9db szálastakarmány etetőberendezés, 16 db etetőberendezés szeázsra és 20 db fedett sózó. Ezek a berendezések a vadetetésre lesznek kihasználva elsősorban a téli időszak folyamán. A projekt keretén belül kiépítünk 32 forrást és vaditatókat, melyek javítják a vad életkörülményeit elsősorban a száraz nyarak folyamán. Jelenleg már 16 forrás van megépítve. Kiültettünk 440 db gyümölcsfát a tervezett 520-ból, elsősorban almafákat és berkenyeféléket.. Nagy vészélyt jelentettek a vad számára a régi kerítések, melyeket a projekt keretén belül eltávolítottunk 44,3 km hosszúságban. Új vadátjárókat építünk 74,8 km hosszúságban. A következő időszakban tervezzül két magtakarmányos siló és 3 fedett pihenő kiépítését, 3 kaszálógép beszerzését és 30 db fotócsapda megvételét, amivel biztosítjuk a vad megfigyelését. A vad megfigyeléséhez szükséges 4 db mobil lest és 13 messzelátót szerzünk be. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody správou CHKO APoľana Tájvédelmi Körzet Igazgatóságával és a természetvédelemmel együttvéve közösen kiépítettünk 20 db információs táblát, melyek informálják a látogatókat a Poľana természeti értékeiről.

Hasonló tevékenységek voltak megvalósítva Magyarországon A Börzsönyben 22 744 fm régi kerítés volt eltávolítva, melyek veszélyeztették a vadat, kiépítettünk 62 db fedetlen sózót, 14 db etetőberendezést szálastakarmányra és 7 db megfigyelő lest, beszereztünk 75 db védőkazettát a kamerákhoz, 62 db automata etetőberendezést, 62 db fotocsapdát, kitisztítottunk és létesítettünk 15 új vizes élőhelyet és a vad megfigyelésére 6 messzelátót távolságmérővel.A projekt befejezéséig a magyar erdészek még kitisztítonak 4140 fm vadátjárót és 18 379 fm vadcsapást.

A közös projekttalálkozókon mindkét fél kicseréli a tapasztalataikat és ismereteiket a projekt megvalósítása folyamán.Szlovákiában volt megrendezve a nyitókonferencia, szakmai szeminárium és 2 projekttalálkozó. Magyarországon volt eddig 3 projekttalálkozó. A projekt befejezéséig még 1 projekttalálkozó lessz Szlovákiában, valamint a zárókonferencia Magyarországon.

A projektet propagáltuk a FEHOVA nemzetközi kiállításon 2014.02.13.-16. között. Budapesten A projektról dokumentumfilm is készült, melyet a kiállítás látogatói megnézhettek a helyszínen. A nyilváosság számára a dokumentumfilm DVD-én is elkészült. Bízunk benne, hogy ezúton is a szlovák-magyar együttműködési projekt bekerül a széles nyilvánosság tudatába.

A „Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén“ projekt az EÚ támogatásával jött létre a határmenti együttműködési program Magyarország-Szlovák Köztársaság 2007-2013 keretében. A projekt összköltségvetése 737 363, 50 EUR, amiből 614 313, 77 EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásából van.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu vagy www.hungary-slovakia-cbc.eu