Slovensky - Magyar

Kontakty

Vedúci partner:

LESY Slovenskej republiky, š. p.

LESY Slovenskej republiky, š. p.
Generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
tel.: +421 48 43 44 111
fax: +421 48 43 44 191

Ing. František Král


projektový manažér
tel.: +421 48 43 44 166
mobil: +421 918 444 166
e-mail: f.kral@lesy.sk
LESY Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Kriváň
Kriváň 334
962 04 Kriváň

Ing. Želmíra Lichá


samostatný účtovník
finančná manažérka
tel.: +421 48 43 44 288
mobil: +421 918 444 288
e-mail: zelmira.licha@lesy.sk

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Odštepný závod Kriváň


Kriváň 334
962 04 Kriváň

Ing. Štefan Sarvaš


referent technickej prípravy výroby
koordinátor aktivít projektu
tel.: +421 45 524 32 07
mobil: +421 918 335 510
e-mail: stefan.sarvas@lesy.sk

Ing. Stanislav Hriň


hlavný účtovník
účtovník projektu
tel.: +421 45 5243 208
mobil: +421 918 335 291
e-mail: stanislav.hrin@lesy.sk

Cezhraničný partner:

IPOLY ERDŐ Zrt.

IPOLY ERDŐ Zrt.
Bajcsy u. 10
2661 Balassagyarmat
Poštová adresa:
IPOLY ERDŐ Zrt.
Pf.: 34, 2661 Balassagyarmat
tel.: +36 35 300 769, + 36 20 468 7131
fax: + 36 35 301 424
e-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu

Zoltán Pintér


projektový manažér
tel.: +36 30 627 8944
e-mail: pinterzoltan91@gmail.com

Alfréd Guzsik


poľovnícky referent
koordinátor aktivít projektu
tel.: +36 20 468 7151
e-mail: guzsik@citromail.hu

Gábor Tóth


ekonomický zástupca riaditeľa
tel.: +36 35 300 769
e-mail: tothg@ipolyerdo.hu

Gáborné Németh


riaditeľka finančníctva a účtovníctva
tel.: +36 20 950 3743
e-mail: nemethne@ipolyerdo.hu

Enikő Hajcsus


referent účtovníctva
tel.: +36 20 468 7128
e-mail: hajcsus_eniko@ipolyerdo.hu

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu