Slovensky - Magyar

Projektové tímy lesníkov spoločne rokovali o postupe realizácie projektu HU-SK FOR WILDLIFE

Banská Bystrica, 28. januára 2013

V dňoch 21.-22. januára 2013 sa konalo v maďarskej obci Bánk prvé pracovné stretnutie partnerov z LESY SR, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt. za účelom vyhodnotenia postupu realizácie projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ (HUSK/1101/2.2.1/0352) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Projektové stretnutie otvoril za organizátora projektový manažér z maďarskej strany Zoltán Pintér, ktorý privítal účastníkov stretnutia, predstavil program a vyslovil presvedčenie, že pracovné stretnutie splní svoj cieľ a poprial prítomným príjemnú pracovnú a tvorivú atmosféru. Nezabudol pripomenúť, že projekt a aj projektové stretnutie je spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Následne František Král, projektový manažér vedúceho partnera LESY SR, š. p. informoval o dianí medzi podaním projektovej žiadosti v 4. Výzve programu, vyhodnotení, schválení a ukončení procesu schvaľovania podpisom zmluvy o podpore z ERDF medzi vedúcim partnerom. Pri tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí stáli za prípravou projektu, vymýšľali, usilovne zháňali povinné prílohy, dlho do noci prekladali podklady, aby potom cez deň plnili svoje ďalšie pracovné povinnosti.
V rámci jednotlivých bodov bolo vyhodnotené plnenie jednotlivých projektových aktivít za prvé 4. mesiace, plnenie indikátorov výstupov, výsledkov a prerokované čerpanie rozpočtu oboch projektových partnerov. Okrem toho bola časť stretnutia venovaná príprave projektových partnerských správ oboch partnerov. V rámci zhodnotenia bolo skonštatované, že plánované aktivity sú plnené priebežne a na jar sa bude môcť začať s realizáciou hlavných aktivít.
Partneri v rámci terénneho programu navštívili niekoľko miest, kde sú plánované aktivity projektu. Keďže snehová pokrývka bola na niektorých miestach dokonca viac ako 50 cm, tak účastníci skonštatovali, že práve takéto kruté zimné podmienky bude môcť lesná zver na predmetnom území lepšie prežiť v budúcnosti vďaka vybudovaným zariadeniam.
Na záver generálny riaditeľ IPOLY ERDŐ Zrt. László Kiss poďakoval za aktívnu účasť na stretnutí, poprial príjemnú prácu projektovým tímom a zdarný priebeh projektu. Za slovenských účastníkov poďakoval za pozvanie a perfektnú organizáciu stretnutia Pavoľ Kráľ, riaditeľ Lesy SR, š. p. OZ Kriváň a zároveň pozval na májové 2. pracovné stretnutie projektových tímov na Slovensko.

Autor: František Král, projektový manažér


Fotografie zo stretnutia

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu