Slovensky - Magyar

Tlačová správa k semináru 20.-21.11.2013

Zver na Poľane bude mať už v tomto roku väčšiu šancu prežiť náročné zimné obdobie. Lesníci z odštepného závodu Kriváň podniku LESY Slovenskej republiky tu v uplynulých týždňoch postavili sedem nových veľkokapacitných kŕmnych zariadení Viac...

Pozvánka na seminár 20.-21.11.2013

V mene projektových partnerov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vás srdečne pozývame na seminár na tému „Obhospodarovanie zveri v chránených územiach v Maďarsku a na Slovensku“, ktorý sa uskutoční v rámci projektu HUSK/1101/2.2.1/0352 - „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, v dňoch 20.-21. novembra 2013 v Ski Centre Košútka v Hriňovej, so začiatkom o 9.30 hod. Program stretnutia Pozvánka na stiahnutie: pozvánka

Plody spolupráce maďarských a slovenských lesníkov pomôžu prežiť zveri ťažké podmienky na Poľane

Neoddeliteľnou súčasťou práce podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom vody. Spolupráca medzi štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky a maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. už prináša svoje ovocie v podobe nových zariadení a realizovaných činností plánovaných v spoločnom projekte „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013. Viac...

LESY SR v spolupráci so Správou CHKO Poľana ukončili rekonštrukciu náučného chodníka na Poľane

Banská Bystrica, 20. júna 2013

Spolupráca medzi podnikom LESY Slovenskej republiky a Správou CHKO Poľana vyústila do rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana. Na jeho trase sa návštevníci majú možnosť oboznámiť s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Na 20 informačných paneloch sú informácie venované geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošným chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana. Viac...

Maďarskí a slovenskí lesníci rokovali o postupe realizácie projektu HU-SK FOR WILDLIFE

Banská Bystrica, 30. mája 2013

V dňoch 28.-29. mája 2013 sa konalo na Slovensku (Zvolen - Sekierska dolina) druhé pracovné stretnutie partnerov z LESY SR, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt. za účelom vyhodnotenia postupu realizácie projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ (HUSK/1101/2.2.1/0352) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Viac...

Prestížne ocenenie pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik "CENA EDMONDA BLANCA"

Praha – Bratislava – Budapešť, 26. – 30. 4. 2013

udelená na 60. Valnom zhromaždení Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC Praha – Bratislava – Budapešť pre Poľovný revír Chránená poľovná oblasť Poľana za príkladné zachovanie prírody a manažment zveri na základe princípov trvalo udržateľného hospodárenia. Viac...

Projektové tímy lesníkov spoločne rokovali o postupe realizácie projektu HU-SK FOR WILDLIFE

Banská Bystrica, 28. januára 2013

V dňoch 21.-22. januára 2013 sa konalo v maďarskej obci Bánk prvé pracovné stretnutie partnerov z LESY SR, štátny podnik a IPOLY ERDŐ Zrt. za účelom vyhodnotenia postupu realizácie projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ (HUSK/1101/2.2.1/0352) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Viac...

Cezhraničný projekt slovenských a maďarských lesníkov zlepší život zveri v CHKO Poľana a Národnom parku Dunaj-Ipeľ

Detva, 24. októbra 2012

Neoddeliteľnou súčasťou práce podniku LESY SR je starostlivosť o lesnú zver, ktorá v zime často trpí nedostatkom potravy a v lete pri dlhodobých suchách zasa nedostatkom vody. LESY SR preto v nasledujúcich mesiacoch zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek, obnovia takmer 60 kilometrov lesných chodníkov pre zver a postavia 41 kŕmnych zariadení pre zver. S týmito aj ďalšími aktivitami počíta medzinárodný projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, ktorý sa oficiálne začal 24. októbra úvodnou konferenciou v Detve.

Lesníci využili možnosť spolufinancovania aktivít z peňazí EÚ a naplánovali viacero opatrení na zlepšenie podmienok života zveri v CHKO Poľana a maďarskom Národnom parku Dunaj-Ipeľ (NPDI). Ide o spoločný projekt slovenských lesníkov z Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň a maďarských lesníkov z IPOLY ERDŐ Zrt. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007- 2013 s označením HUSK/1101/2.2.1/0352.
Opatrenia pomôžu zlepšiť život zveri v chránených oblastiach, čím sa zároveň zvýši ochrana lesa v dotknutých územiach. Hladná zver často ohryzom poškodzuje lesné porasty, čo by mali nové možnosti prikrmovania v zimných mesiacoch obmedziť. Novým zdrojom potravy pre lesnú zver by v budúcnosti mali byť okrem kŕmných zariadení aj nové plodonosné dreviny jarabina a plané jablone, ktorých lesníci na Poľane vysadia 360 kusov.
Podobné opatrenia ako chystajú lesníci v CHKO Poľana plánujú aj ich kolegovia z Maďarska. V NPDI vybudujú 76 kŕmnych zariadení, 62 soľníkov, 4 140 m priechodov pre zver, 18 379 m chodníkov pre zver, vyhĺbia 15 mokradí a kalísk a odstránia 22 744 m starých oplôtkov.
Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tieto webové stránky neprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie.

www.husk-cbc.eu alebo www.hungary-slovakia-cbc.eu